Vitajte

na stránkach zváračskej školy

Zvárač, zváranie konštrukcií

Vitajte na stránkach zváračskej školy č. 251. Zváračská škola Bánovce nad Bebravou poskytuje jednotlivcom i  firmám okrem vyškolenie zváračov pre základné typy zvárania aj zaškolenie na dosiahnutie oprávnenia zvárací robotník, školenia ukončené zváračským certifikátom, periodické preskúšanie zváračov z bezpečnostných predpisov či vystavenie zváračského preukazu už od roku 2007. Od tejto doby sme odovzdali zváračský certifikát už mnohým spokojným zváračom.

Zárukou kvalitného školenia zváračov je vysoká odbornosť našich lektorov zvárania, vlastné školiace priestory a  praktická výučba na moderných zváracích strojoch s použitím kvalitných zváracích materiálov a príslušenstva.

Zváračská škola Bánovce nad Bebravou, na základe prideleného osvedčenia o spôsobilosti č. 251, úzko spolupracuje s certifikačným orgánom Prvá zváračská a.s., ktorá je akreditovaná v SR Slovenskou národnou akreditačnou službou.

V spolupráci s našimi partnermi, firmou Zvartop s.r.o. a firmou Zvarius s.r.o., poskytujeme predaj zváračskej techniky, náradia, ochranných prostriedkov a príslušenstva, zváračské práce, i odborné poradenstvo a skúšanie zvarových spojov.

Ing. Ľubomír Rideky
zváračská škola
Bánovce nad Bebravou